20180828.jpg

2018.8.27

兔寶說典故【鷓溪小隱】

昨日友人詢問南潯花間堂,⋯⋯
此大陸新興飯店部分,兔寶不論。

據此,想起劉承乾「鷓溪小隱」。
承乾為劉鏞之孫。鏞有「小蓮莊」,
承乾有「求恕里」,佢為南潯莊園四象之首。

新春至南潯,賞花自雅韻。

南潯,坐落於太湖南岸,
清雅雋美,秀麗端莊。

明清時,栽種桑田、湖絲甲天下,有興趣仁者可觀胡雪巖等傳記小說,比對即明。湖絲巨賈潯商,俗稱「四象八牛」。

南潯一地,江南莊園,小橋流水,奇石嶙峋。
「一鎮五園巨構,為江南罕見」;又,文人輩出,明、清云:「九里三閣老,十里兩尚書」。

劉承乾,自號「求恕居士」,別墅命名「求恕里」。承乾為民國以來,近代著名藏書家,痴心一生傾巨資藏書,又復醉心刻書(古代出版不容易),其為潯商巨賈,於江南一地與杭州胡雪岩、寧波葉澄衷相善。

乃建「嘉業堂」,藏書古籍凡數十萬卷,為近代藏書名列前茅。

雅居「鷓溪小隱」。
今因友問,兔寶乃為文。
2018.8.27.pm.21.21
(圖片翻拍兔寶家中國國家地理雜誌第12期,2002年5月號)

全站熱搜

高雄-楊岡儒律師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()